Võlausaldajate sissenõudmise piirang

Mis on võlausaldajate sissenõudmise piirang?

See on strateegia (kas tahtlik või mitte), et piirata võlausaldaja suutlikkust:

  • võla tagasinõudmine;
  • tuvastada võlgniku vara.

Tahtlik strateegiad on rikkalik (seega raamatud on kirjutatud selle teema!). Ilma igasuguse tahtliku strateegia, ülejäänud tegur on sageli aega.

Sidebar